Lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaaminen 1.2. alkaen!

29.1.2021

Alle 20-vuotiaiden liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voidaan käynnistää 1. helmikuuta alkaen Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien hallinnoimissa tiloissa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa.
Toimintaa voidaan toteuttaa kuntien liikuntatiloissa, kulttuuritiloissa, kouluissa, kirjastoissa ja nuorisotiloissa.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot on edelleen kielletty. Kilpailuja, otteluita, harjoitusotteluita, tapahtumia tai sarjatoimintaa ei saa järjestää (vain alle 20-vuotiaiden vakiovuorotoiminta on sallittu).

Perheliikuntavuorot eli nalle- ja nassikkapainin lapsi-aikuinen-ryhmät ovat myös kiellettyjä helmikuun ajan. Muutamme nyt kaikki nassikkapainin lapsi-aikuinen-ryhmät helmikuun ajaksi lapsiryhmiksi.
Alle kouluikäisen lapsen voi tuoda salille ja hakea salilta noudattaen terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. Sama koskee myös ensimmäistä kertaa salille tulevia painikoululaisia. Huoltaja ei voi kuitenkaan jäädä liikuntahallille odottamaan harjoitusten ajaksi.
Jos valmentajia on useita paikalla, pyrimme myös olemaan ensimmäisen viikon aikana vastassa sisääntuloaulassa. Jos lapsi ei halua yksin käyttää hissiä, porraskäytävän ovet ovat auki. Muistuttakaa kuitenkin, että portaat ovat pitkät (7.krs.).


Toiminnassa noudatettavat periaatteet:
• Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.
• Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
• Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
• Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
• Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
• Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
• Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön
• Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Edellä mainitut ohjeet ja aikataulut koskevat seuraavia Painiseura Helsingin Hakan harjoitusryhmiä alkaen 1.2.2021:
Nassikkapaini
Painikoulu 1
Painikoulu 2
Alueharjoituksista tiedotetaan erikseen.